Členství

.

Jak se stát členem

 • níže vyplňte formulář přihlášení ke členství
 • vyčkejte na potvrzení přijetí přihlášky, členství podléhá schválení Spolku
 • spolu s vyplněným formulářem uhraďte členský příspěvek na účet Kynologického spolku sportu Dog Puller z.s. (dále jen Spolek), pokyny k platbě naleznete přímo ve formuláři
 • výše členských příspěvků na kalendářní rok činí pro člena do 18 let 350 Kč a 500 Kč pro člena nad 18 let
 • noví členové jsou povinni uhradit členský poplatek, zápisné, vystavení výkonnostní knížky pro psa.

Výhody členství

 • možnost podílet se na rozvoji sportu Dog Puller v ČR
 • nižší startovné na oficiálních akcích Spolku
 • až 15% sleva na Puller a 10% na další velkoobchodní sortiment od partnera Spolku - Rebel Dog
 • možnost účasti na MS
 • možnost pořádání oficiálních závodů Spolku
 • podpora při pořádání závodů

Práva a povinnosti člena

 • právo účastnit se členských schůzí Spolku
 • právo hlasovat, volit a být volen do volitelných orgánů Spolku
 • právo účastnit se akcí pořádaných Spolkem
 • povinnost dodržovat a plnit Stanovy Spolku , příslušné řády a usnesení výboru
 • povinnost oznamovat výboru Spolku všechny změny související s členstvím ve Spolku

Ceník - Kynologický spolek sportu Dog Puller z.s.

Ceník je platný od 1.1. 2023

Roční členský příspěvek se skládá z těchto částí (pro nové členy´):

 • členský poplatek
 • zápisné
 • výkonnostní knížka (pro každého psa)

Roční členský příspěvek pro stávající členy se skládá pouze z členského poplatku.

Členský poplatek

(1 rok - od 1. 1. do 31. 12.)

500 Kč

Členský poplatek děti

děti do 15 let (1 rok - od 1. 1. do 31. 12.)

350 Kč

Zápisné

Jednorázová částka při zápisu

100 Kč

Výkonnostní knížka (1 tým)


200 Kč

V případě ukončení členství v průběhu roku se členský poplatek nevrací .
Platnost členství zaniká neuhrazením poplatků nejpozději do 31. 12. předchozího roku.
Členství je vždy platné od 1. 1. daného roku do 31. 12. téhož roku, pokud není ukončeno z jiného důvodu. 

Vyplněním formuláře souhlasíte s následujícím:

Přihlašuji se tímto ke členství v Kynologický spolek sportu Dog Puller z.s. (dále jen "Spolek") a zavazuji se dodržovat řády a směrnice Spolkem vydané. Souhlasím s vedením svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, a pod.) v databázi. Souhlasím, aby uvedená data sloužila jako podklady pro činnost Spolku a s jejich zveřejněním v souvislosti s činností Spolku, včetně zveřejnění na internetových stránkách Spolku. Dále souhlasím s jejich předáním zpracovateli, pořadatelům vnitrostátních i mezinárodních soutěží a souhlasím se zveřejňováním svých osobních údajů a sportovního výkonu nebo funkce (rozhodčí, předseda apod.). *

Pokud je vám v době přihlášení méně, než 18 let, uveďte zde jméno a datum narození zákonného zástupce, který tímto souhlasí s vaším vstupem do Spolku.

Byl/a jsem seznámen/a s podmínkami členství ve Spolku, které mi byly sděleny osobně a jsou zveřejněny (ke stažení) na www.dogpuller.cz. Budu dodržovat povinnosti a využívat práva člena Spolku, které jsou stanoveny vnitřními předpisy Spolku, které jsou zveřejněny na webu. Souhlasím s pořizováním fotodokumentace, videozáznamů z akcí pořádaných Spolkem a jejich zveřejňování na webu, FB a Instagram profilu Spolku. Souhlasím, aby moje osobní údaje byly vedené v databázi Spolku. Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely evidence podle předpisů GDPR.