DOG PULLER

Disciplíny

V Dog Pulleru se závodí ve dvou disciplínách:

 • Running
 • Jumping

Disciplína PULLER RUNNING

Tato disciplína spočívá ve střídavém běhání psa pro Puller na obě strany hřiště, jeho chycení v pohybu v catching zóně a přinášení do startovní zóny. Závodní pole má 10 x 30 metrů, střední pole je startovní zóna, krajní pole jsou running zóny, za nimi je prostor pro chytání Pulleru (catching zóna), která není omezená. Disciplína trvá 90 vteřin a používají se střídavě dva Puller kruhy.

 • úkolem psa je chytit Puller v pohybu v catching zóně
 • úkolem psovoda je hodit Puller tak, aby jej pes chytil ještě v pohybu v catching zóně
 • pes musí přinést Puller zpět do startovní zóny, kde jej pouští na zem nebo předá psovodovi
 • psovod musí střídat strany i Puller kruhy
 • psovod smí mít ve startovním poli pouze dva Puller kruhy
 • tým se snaží získat co nejvíce bodů

Soutěžící získává 1 bod při splnění všech těchto podmínek při jednom hodu:

 • pes chytí Puller v catching zóně
 • pes chytí Pulleru v pohybu
 • pes donese Pulleru do startovní zóny

Při nesplnění jakékoliv z výše uvedených podmínek se bod nezískává a za hod je 0 bodů:

 • pes chytí Puller v running zóně
 • pes pustí Puller jinde než ve startovní zóně
 • pes chytí Puller v catching zóně, ale Puller není v pohybu
 • při přešlapu startovní zóny psovodem při odhození Pulleru

Pokud psovod hází těsně před koncem časového limitu (pes dobíhá do startovní zóny po časovém limitu), tento hod se počítá dle běžného hodnocení.

Disciplína PULLER JUMPING

Tato disciplína spočívá ve střídavém skákání z kruhu na kruh se zákusem do Pulleru ve výskoku. Vždy používáme střídavě oba Pullery. Soutěží se ve středním poli, které má 10 x 10 metrů. Disciplína trvá 90 vteřin, používají se dva Puller kruhy, které se pro každý skok střídají.

 • úkolem psa je zakousnout se do Pulleru ve výskoku
 • úkolem psovoda je správně držet Puller ve výšce a motivovat psa ke střídavému skákání
 • oba Pullery se musí střídat a psovod musí držet Puller v ruce v momentě chycení psem
 • pouštění Pulleru je možné až po uchopení Pulleru psem do tlamy (v závislosti na pracovní technice může Puller pustit i psovod)
 • tým se snaží dosáhnout co největšího počtu chycení Pulleru ve výskoku

U Puller JUMPINGU se boduje kvalita provedení výskoků, nikoliv jejich počet.

 • uchopení Pulleru ve výskoku se všemi čtyřmi tlapkami nad zemí - 2 body
 • uchopení Pulleru ve výskoku s předními nebo se třemi tlapkami nad zemí - 1 bod
 • uchopení se třemi nebo všemi tlapkami na zemi - 0 bodů
 • neuchopení Pulleru - 0 bodů
 • přešlap psovoda - 0 bodů