Puller Darts

Soutěžní disciplína Puller Darts je kombinací šipek a Dog Pulleru. 

Kategorie:

 • junioři (15 - 17 let)
 • ženy
 • muži

Startovné:

150 Kč / 6 

Pravidla:

 • Závodník stojí na vyznačené čáře, která je vzdálená 10 metrů od středového terče.
 • Závodník může házet Puller libovolným způsobem.
 • Bodové ohodnocení se určuje podle toho, do které zóny dopadne Puller.
 • Místem dopadu Pulleru označujeme místo, na kterém Puller zůstane a již se nepohybuje dál.
 • Pokud Puller dopadne na hranici dvou zón, zohlední se ta zóna, která obsahuje větší část Pulleru.
 • Puller je možné do cílových kružnic nechat dokutálet.
 • Posuzuje se pouze dopad Pulleru v kružnici, a zároveň se sledují přešlapy.
 • Posuzuje se pouze přesnost dopadu Pulleru do kružnice, přičemž současně je sledováno, zda Puller zůstává v kružnici. V případě, že se Puller vykutálí z kružnice nebo odrazí a odletí mimo ni, tato akce není bodově ohodnocena.
 • Závodníci nejsou omezeni časově.
 • Hází se Pullery všech velikostí.
 • Každou velikost Pulleru je možné házet pouze jednou.
 • V případě shodného skóre mají závodníci rozstřel, kde opět hází Pullery všech velikostí, přičemž každý závodník může každou velikost Pulleru házet pouze jednou.
 • Rozstřel pokračuje, dokud jeden ze závodníků nezíská vyšší skóre.
 • Body z rozstřelu se nezapočítávají k bodovému zisku.


Hřiště:

Hřiště je obdélníkového tvaru s minimálními rozměry 10 x 22 m.

Vlastní terč je tvořen čtyřmi soustřednými kružnicemi. Střed těchto kružnic je od startovní čáry vzdálen 10 metrů.

Průměry kružnic:

(vnější) 1. kružnice – průměr 5 metrů

2. kružnice – průměr 3 metry

3. kružnice – průměr 1,6 metru

střed – průměr 50 cm

Bodové ohodnocení jednotlivých zón:

Puller který dopadl mezi 1. a 2. kružnicí (zóna 4) – 1 bod.

Puller který dopadl mezi 2. a 3. kružnicí (zóna 3) – 3 body.

Puller který dopadl mezi 3. kružnicí a středem (zóna 2) – 5 bodů.

Puller který dopadl ve středu (zóna 1) – 10 bodů.

Do této disciplíny se můžete hlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře na mistrovství světa, ale také se lze hlásit přímo na místě u registrace