Pin the Puller

Soutěžní disciplína speciálně pro děti

V této soutěži musí hráč naházet co nejvíc bodů pomocí Pulleru na desku s kolíky, které mají různá bodová ohodnocení. Hráči se řadí do kategorií podle věku. 

Kategorie:

 • Děti 3 – 5 let 
 • Děti 6 – 8 let 
 • Děti 9 – 11 let 
 • Děti 12 – 14 let 

Startovné:

50,- Kč / 2 

Platí se pouze za soutěžní pokus. Děti si mohou disciplínu zdarma trénovat :)

Pravidla:

 • Cílem hry je nasbírat co nejvyšší počet bodů (maximální možný počet bodů je 300).
 • Hřiště je vymezeno startovními čarami a dřevěným terčem ve tvaru kříže o rozměrech 38 x 8,5 x 3,5 cm, v němž je ukotveno 5 kolíků vysokých 16 cm. Terč leží na zemi.
 • Jednotlivé kolíky mají svá bodová hodnocení, která jsou u nich zapsaná. (20; 30; 50 bodů)
 • Každý závodník dostane 6 Pullerů, které jednotlivě hází na kolíky. Celkem tedy provede 6 po sobě jdoucích hodů.
 • Závodník hází Pullery na kolíky ukotvené v terči a získává body za každý hod, během kterého se mu podaří Puller "navléknout" na kolík.
 • Během celé hry musí závodník stát za startovní čárou odpovídající jeho věkové kategorii.
 • V případě přešlapu – šlápnutí na nebo za startovní čáru nebudou body, které závodník během tohoto hodu získal, započítány do jeho skóre.
 • Děti v kategorii 3-5 let hází Pullery velikosti mini.
 • Závodníkům všech kategorií s výjimkou kategorie 3-5 let  je měřen čas.
 • Časomíra začíná běžet po jasném signálu závodníka – dvojitém klepnutí dvěma Pullery o sebe a končí dopadem posledního 6. Pulleru na zem.
 • V případě shodného počtu bodů u více závodníků v jedné kategorii bude o jejich pořadí rozhodovat právě naměřený čas (rychlejší čas = umístění na vyšší příčce).
 • Každá věková kategorie má startovní čáru vyznačenou v různé vzdálenosti od terče:
 • Děti ve věku 3 – 5 let 2 m
 • Děti ve věku 6 – 8 let 4 m
 • Děti ve věku 9 – 11 let 6 m
 • Děti ve věku 12 – 14 let 8 m

Do této disciplíny se můžete hlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře na mistrovství světa, ale také se lze hlásit přímo na místě u registrace.