Pravidla

Pravidla Dog Pulleru, kvalifikační pravidla

Výběr závodiště a značení

 • pro konání závodu Dog Puller je potřeba hřiště velikosti 50 x 15 metrů, pro konání Dog Puller MICRO je velikost 5x15 metrů 
 • hřiště musí být vyznačeno tak, jak je znázorněno na obrázku níže, je složeno ze 3 čtverců 10 x 10 metrů a zón doběhu. Dvě "Running" a "Catching" zóny jsou na obou stranách hřiště a "Startovací zóna" uprostřed.
 • hřiště u Dog Puller MICRO je složené ze tří čtverců a velikosti 3x3 metry
 • Catching zóna není označena na ploše ani plotem, může mít různou délku, ne však méně než 7 metrů (u MICRO je plocha navíc menší)
 • hřiště může být označeno pískem, křídou, tekutou křídou, pilinami, speciálními spreji nebo netoxickým potravinářským barvivem, může být použita také páska připevněná k zemi po obvodu všech čtverců
 • všechny rohy Startovací a Running zóny musí být označeny vlajkami nebo kužely
 • Povrch závodního pole musí být rovný, nesmí být kluzký ani příliš tvrdý. Neměly by na něm být žádné díry, výmoly, boule ani jiné nerovnosti. Pole pokryté betonem, asfaltem, štěrkem, tartanem, dlažbou nebo kamennou dlažbou je nevhodný. Pole musí být očištěné a nesmí obsahovat křoví, stromy ani jiné překážky.

Team rozhodčích

 • Šampionát může rozhodcovat pouze certifikovaný rozhodčí Dog Puller. Certifikovaný rozhodčí Dog Puller je osoba, která absolvovala seminář, stáž, certifikaci a získala příslušný Certifikát rozhodčího Dog Puller minimálně na regionální úrovni. 
 • Rozhodčí posuzuje závod. Ten zahrnuje minimálně 3 certifikované rozhodčí Dog Puller. Každý rozhodní má arch, na který zaznamenává výsledky každého závodníka z každé disciplíny. Arch by měl být rozhodčím podepsán - jméno, příjmení, datum, číslo strany.
 • Hlavní rozhodčí na závodech je jedním z rozhodčích a je ustanoven pro svou objektivitu, autoritu a zkušenosti s účastí v tomto druhu sportů.
 • Stranoví rozhodčí jsou dvě osoby z rozhodčích, kteří se pohybují v Catching zóně disciplíny Puller Running a spolu s hlavním rozhodčím počítají skoky v disciplíně Puller Jumping.
 • V disciplíně Puller Running berou v potaz dva stranoví rozhodčí všechny nuance a podílejí se na řešení nejasností.
 • Časoměřič je osoba, která používá stopky nebo časovač za účelem měření času výkonu psovoda a psa. Časomíra začíná běžet po jasném signálu psovoda - dvojitém klepnutí dvěma Pullery o sebe.
 • Tým rozhodčích může mít více osob; jejich odpovědnosti jsou ustanoveny hlavním rozhodčím.
 • Hlavní rozhodčí zaujímá pozici uprostřed v centrální - Startovní zóně.
 • Hlavní rozhodčí hlídá, aby psovod při hodu Puller nestoupl na / za startovní čáru, zaznamenává chytání a vracení psa s Pullerem do Startovní zóny a udržuje seznam závodů. Zároveň eviduje znamení (zdvihnutá ruka v případě správně chyceného Pulleru nebo zkřížené ruce v případě chybně chyceného nebo nechyceného Pulleru) od stranového rozhodčího.
 • Během disciplíny Puller Running jsou oba stranoví rozhodčí blízko Running zóny (napravo a nalevo od centrální - Startovní zóny) a zaznamenávají, zda se Puller dotkl země dřív, než ho chytil pes, ve které zóně a jakým způsobem ho pes chytil. V případě správného chycení v Catching zóně dává stranoví rozhodčí znamení hlavnímu rozhodčímu - zdvihne ruku. V případě nesprávného chycení nebo nechycení ruce zkříží. Stranoví rozhodčí si dělají poznámky k chycení nebo nechycení do svých archů.
 • Hlavní rozhodčí a asistenti-rozhodčí počítají skoky. Jeden z rozhodčích počítá skoky psa spolu s chycením Pulleru tlamou a odlepením dvou nohou od země. Druhý rozhodčí počítá skoky psa spolu s chycením Pulleru tlamou a odlepením čtyř nohou od země. Třetí rozhodčí počítá celkový počet správně provedených skoků v průběhu výkonu. Každý rozhodčí má vlastní arch, do kterého zaznamenává výsledky každého závodníka.
 • Rozhodčí posuzuje styl práce psovoda, ale započítávají se pouze jasně viditelné skoky se zřetelným úchopem.
 • Všechny archy vyplněné rozhodčími v průběhu závodů se předávají hlavnímu rozhodčímu po skončení šampionátu. Hlavní rozhodčí porovná archy se svým vlastním, prodiskutuje rozpory se stranovými rozhodčími a rozhoduje o vítězích.
 • Výsledky šampionátu by měly být publikovány v jednotné tabulce na veřejném místě nejpozději do 7 dnů po šampionátu.
 • Všechny výsledky z šampionátu se předávají vedoucímu Dog Puller federace pro danou zemi a zaznamenávají se do tabulky hodnocení / pořadí závodníků konkrétní země

Dog Puller Running

 • Čas pro výkon - 90 sekund. Počet hodů není omezen, používají se dva Pullery. (pouze v kategorii Hobby platí jiná pravidla a kratší čas - více přímo v pravidlech pro HOBBY - nahoře ke stažení)
 • Psovod a pes začínají v centrální - Startovací zóně.
 • Časomíra začíná běžet po jasném signálu psovoda - dvojitém klepnutí dvěma Pullery o sebe.
 • Výkon spočívá v házení Pullerů dvěma směry tak, aby ho mohl pes zachytit v okamžiku kutálení v Catching zóně a přinést zpět do centrální - Startovací zóny. Psovod háže Pullery na střídačku, pokaždé v opačném směru.
 • Kutálející se Puller znamená, že se točí a pohybuje po hraně po ploše tak, že Puller a plocha zůstávají v kontaktu.
 • Puller je považován za kutálející se až do okamžiku, kdy leží celou svou plochou na ploše jenom ze svých stran (pokud se Puller zastaví a stojí a na hraně, je považován za zastavený). Zastavený Puller, který leží na jedné ze svých stran nebo Puller, který se měl zastavit, ale byl uveden do pohybu vlivem vnější síly nebo psem, není považován za zachycený v pohybu.
 • Po hození Pulleru ze Startovací zóny musí dojít alespoň k jednomu kontaktu Pulleru se zemí před zachycením psem.
 • Puller hozený ze Startovací zóny musí překročit čáru označenou vlajkami nebo kužely mezi Running a Catching zónou.
 • Po hození Pulleru může psovod bez sankcí opustit Startovací zónu.
 • Do výsledků se započítává pouze hod Pulleru psovodem ze Startovací zóny.
 • Pes může odložit Puller na zem nebo ho předat přímo psovodovi ve Startovací zóně.
 • Výkon končí po 90 sekundách. Pokud stihnul psovod hodit Puller v tomto limitu, bod bude započítán v případě správného chycení a návratu psa do Startovací zóny.
Bodování disciplíny Puller running
 • Pokud pes chytí kutálející se Puller za desetimetrovou Running zónou a vrátí ho do Startovací zóny - 1 bod.
 • Pokud pes opustí Startovací zónu ještě před dvojitým klepnutím Pullery o sebe, byť dojde k zachycení Pulleru - 0 bodů.
 • Pokud pes zachytí Puller, který se alespoň jednou nedotkl povrchu země (plochy) - 0 bodů.
 • Pokud pes zvedne Puller, který již není v pohybu - 0 bodů.
 • Pokud byl Puller psem chycen ještě v desetimetrové Running zóně - 0 bodů.
 • Pokud pes Puller upustil po jeho zachycení mimo Startovací zónu - 0 bodů.
 • Pokud Puller nepřekročil čáru dělící Running a Catching zónu, která je označená vlajkami nebo kužely - 0 bodů.
 • Pokud psovod stoupne na čáru označující Startovací zónu nebo ji překročí v okamžiku, kdy háže Puller - 0 bodů.
 • Pokud je stejný Puller hozen dvakrát za sebou. Druhý hod je za 0 bodů.
 • Pokud je Puller hozen dvakrát za sebou stejným směrem, druhý hod je za 0 bodů.

Bodování disciplíny Puller Running štěňata:

 • Pokud pes chytí kutálející se Puller za desetimetrovou Running zónou a vrátí ho do Startovací zóny - 1 bod.
 • Pokud pes opustí Startovací zónu ještě před dvojitým klepnutím Pullery o sebe, byť dojde k zachycení Pulleru - 0 bodů.
 • Pokud pes zachytí Puller, který se alespoň jednou nedotkl povrchu země (plochy) - 0 bodů.
 • Pokud pes zvedne Puller, který již není v pohybu a přinese ho do Startovací zóny - 1 bod.
 • Pokud byl Puller psem chycen ještě v desetimetrové Running zóně - 0 bodů.
 • Pokud pes Puller upustil po jeho zachycení mimo Startovací zónu, ale do Startovací zóny ho úspěšně přinesl - 1 bod.
 • Pokud Puller nepřekročil čáru dělící Running a Catching zónu, která je označená vlajkami nebo kužely - 0 bodů.
 • Pokud psovod stoupne na čáru označující Startovací zónu nebo ji překročí v okamžiku, kdy háže Puller - 0 bodů.
 • Pokud je stejný Puller hozen dvakrát za sebou. Druhý hod je za 0 bodů.
 • Pokud je Puller hozen dvakrát za sebou stejným směrem, druhý hod je za 0 bodů.

Dog Puller Jumping

 • Working zóna je pro tuto disciplínu plocha 10 x 10 metrů.
 • Čas pro výkon - 90 sekund. (pouze v kategorii Hobby platí jiná pravidla a kratší čas - více přímo v pravidlech pro HOBBY - nahoře ke stažení)
 • Pro výkon se používají dva Pullery.
 • Psovod a pes začínají v zóně 10 x 10 metrů.
 • Časomíra začíná běžet po jasném signálu psovoda - dvojitém klepnutí dvěma Pullery o sebe.
 • Výkon sestává ze střídavého chytání jednoho z Pullerů psem za současného zvednutí dvou nebo čtyř nohou (tlapek) psa ze země. Puller musí zůstat v ruce psovoda v průběhu chytání. Z ruky může psovod Puller pustit pouze po úspěšném chycení psem.
 • Pes musí při střídání Pullerů zřetelně střídat pravou a levou pozici těla.
 • V průběhu výkonu musí pes provádět převážně horizontální (vodorovné) skoky se zřetelným pohybem směrujícím k Pulleru.
 • Pohyb psovoda a psa není ve Working zóně 10 x 10 metrů nijak omezen.
 • Psovod může během výkonu klečet na kolenou, ale žádná část těla nemůže být použita jako překážka pro psa.
 • V případě použití jakékoli části těla jako překážky pro psa může rozhodčí psovoda a psa sankcionovat: počínaje vydělením výsledného skóre dvěma až po úplnou diskvalifikaci v této disciplíně. Informace o opatřeních při posuzování je sdělována před zahájením disciplíny.
Bodování disciplíny Puller Jumping
 • Pes musí provést tolik skoků včetně chycení Pulleru tlamou, kolik dokáže.
 • Skok a chycení se dvěma nohama (tlapkami) nad zemí - 1 bod.
 • Skok a chycení se čtyřma nohama (tlapkami) nad zemí - 2 body.
 • Skok bez chycení Pulleru - 0 bodů.
 • Skok bez jasného chycení Pulleru - 0 bodů.
 • Vertikální skok bez jasné změny pravé/levé pozice těla - 0 bodů.
 • Vertikální skok bez jasně zřetelného pohybu směřujícího k Pulleru - 0 bodů.
 • Chycení Pulleru bez výskoku (nedošlo k odlepení alespoň dvou nohou-tlapek od země) - 0 bodů.
 • Pokud psovod stoupne na čáru označující pracovní plochu 10 x 10 metrů nebo ji překročí - 0 bodů.
 • Pokud pes chytí dvakrát za sebou stejný Puller, druhé chycení je za 0 bodů.
 • Pokud pes nechytil Puller a byl mu znovu jednou či vícekrát nabízen, dokud jej úspěšně nechytil - výsledek se započítává podle pravidel.
 • Nejednoznačné či málo zřetelné chycení Pulleru, slabé chycení Pulleru psem jen částečným úchopem - 0 bodů.
 • Každý pes v závislosti na typu plemene, věku a dalších individuálních charakteristikách může mít individuální sevřenost, sílu a styl chytání Pulleru.
 • Příklady chycení Pulleru, které jsou považovány za úspěšné:

Bodování disciplíny Puller Jumping štěňata:

 • Pes musí provést tolik skoků včetně chycení Pulleru tlamou, kolik dokáže.
 • Skok a chycení se dvěma nohama (tlapkami) nad zemí - 2 body.
 • Střídání Pullerů zachycením tlamou - 1 bod.
 • Skok bez chycení Pulleru - 0 bodů.
 • Střídání Pullerů bez zachycení - 0 bodů.
 • Chycení Pulleru bez výskoku (nedošlo k odlepení alespoň dvou nohou-tlapek od země) / bez střídání Pullerů - 0 bodů.
 • Pokud psovod stoupne na čáru označující pracovní plochu 10 x 10 metrů nebo ji překročí - 0 bodů.
 • Pokud pes chytí dvakrát za sebou stejný Puller, druhé chycení je za 0 bodů.
 • Pokud pes nechytil Puller a byl mu znovu jednou či vícekrát nabízen, dokud jej úspěšně nechytil - výsledek se započítává podle pravidel.

Kategorie

Kategorie

Psi jsou rozděleni do kategorií podle jejich věku a výšky.

 • Kategorie Štěňata - psi ve věku od 3 do 12 měsíců.
 • Kategorie Mini - psi do 36 cm v kohoutku.
 • Kategorie Midi - psi od 36 cm do 47 cm v kohoutku (36,01 cm)
 • Kategorie Maxi - psi od 47 cm v kohoutku (47,01 cm a více).
 • Kategorie Drive - plemena s vysokou rychlostí jako jsou Border kólie, Kelpie a jejich kříženci, šlechtěni specificky pro sport.
 • Kategorie Těžká váha - molosoidní a další psi, kteří nejsou schopní vyvinout vysokou rychlost a hbitost (v porovnání s ostatními kategoriemi) v důsledku plemene a fyzických charakteristik.
 • Kategorie Veterán - psi všech velikostí ve věku vyšším než 8 let + 1 den.

Psi některých plemen mohou být rozhodčím zařazeni do kategorie Maxi nebo Těžká váha, v závislosti na tělesné konstituci.

Pro definování kategorie podle velikosti musí psa změřit 3 rozhodčí. Každý z nich provede měření. Výsledek je průměr všech měření.

Pes se měří na maximálně rovném povrchu. Pes stojí volně na všech 4 packách. Měření začíná v nejvyšším bodě lopatky a končí na ploše, na které pes stojí.

Kategorie Těžká váha a Veterán, jsou otevírány v případě účasti alespoň 3 psů. V případě nižší účasti se kategorie kombinuje následovně:

 • Maxi + Těžká váha
 • Veterán podle výšky

Kategorie šampionátů

 • Regionální šampionát - minimálně 25 účastníků (soutěžní pár psovod + pes).
 • Národní šampionát - minimálně 35 účastníků, z nichž alespoň 10 musí být z jiného města, regionu apod.
 • Mezinárodní šampionát - minimálně 50 účastníků, z nichž alespoň 10 musí být z jiného státu.

Pořádání závodů, určení výherce

Pořádání závodů

 • V každé kategorii se může jeden závodník zúčastnit maximálně se dvěma psy.
 • V každé kategorii se může jeden pes zúčastnit pouze s jedním psovodem.
 • Ve všech disciplínách je na závodišti v jeden okamžik (v průběhu výkonu) vždy pouze jeden psovod s jedním psem.
 • Je možné použít pouze Puller od společnosti COLLAR.
 • Psi pro Dog Puller MICRO pracují pouze s pullerem velikosti Micro.
 • Psi v kategorii Mini a Midi nemohou závodit s Micro Pullery.
 • Psi v kategorii Maxi a Drive nemohou závodit s Mini a Micro Pullery.
 • Psi v kategorii Těžká váha nemohou závodit s Mini, Midi a Micro Pullery.
 • Psi v kategorii Štěňata mohou závodit s jakýmkoli typem (velikostí) Pulleru.
 • Psi v kategorii Veterán mohou použít velikost Pulleru na základě jejich kategorie dle kohoutkové míry.
 • Psi o hmotnosti menší než 5 kg mohou závodit na standardním závodišti s Pullerem Micro.
 • V průběhu výkonu se používá jeden set Pullerů.
 • Počet bodů za každý hod, skok a celkové skóre v rámci výkonu je objektivně stanoven hlavním rozhodčím a nemůže být diskutován ani rozporován závodníkem.
 • Diváci a zástupci tisku nemohou vstupovat na závodiště v průběhu výkonů.

Určení výherce v případě shodného počtu bodů mezi účastníky

 • Pokud má více závodníků stejný počet bodů v disciplíně, přichází na řadu restart (reRunning nebo reJumping) konkrétních závodníků.
 • Restart, je-li nutný, se koná mimo všechny kategorie a disciplíny.
 • Restart se koná pouze za účelem stanovení pořadí vítězů (1., 2. a 3. místo).
 • Puller Running restart: cílem je provést tři hody a úspěšné chycení a vrácení zpět v nejkratším čase. Časomíra začíná běžet po jasném signálu psovoda - dvojitém klepnutí dvěma Pullery o sebe. Po tomto okamžiku musí závodníci provést tři hody Pulleru podle pravidel disciplíny Puller Running v co nejkratším čase. Časomíra se zastaví v okamžiku, kdy pes překročí čáru Startovací zóny alespoň jednou nohou (tlapkou), když se vrací s Pullerem po třetím hodu.
 • Vítězí psovod se psem s nejrychlejším časem.
 • Puller Jumping restart: cílem je provést 10 skoků s chycením Pulleru tlamou psa. Časomíra začíná běžet po jasném signálu psovoda - dvojitém klepnutí dvěma Pullery o sebe. Po tomto okamžiku musí pes provést deset skoků s chycením Pulleru tlamou. Časomíra se zastaví v okamžiku, kdy pes doskočí na zem po 10. skoku.
 • Vítězí psovod se psem s nejrychlejším časem.

Kvalifikační pravidla

Ročník závodů a žebříček

 • Závodní ročník pro každý stát začíná den následující po dni konání světového šampionátu a končí jeden den před ním.
 • Body každého účastníka ze všech šampionátů jsou zaznamenávány do tabulky hodnocení. Celkové pořadí (žebříček) je sestaven následovně: Puller Running + Puller Jumping. Pokud se psovod se psem účastní pouze jedné disciplíny, měli by začít trénovat i na druhou, aby mohli být zveřejněni v žebříčku.
 • Kalkulace žebříčku sestávají ze dvou částí:

1. Základní body

Body jsou uděleny pouze za první tři místa, pokud se psovod se psem účastnil obou disciplín:

 • 1. místo - 31 bodů
 • 2. místo - 22 bodů
 • 3. místo - 13 bodů

Zároveň jsou uděleny extra body v závislosti na kategorii šampionátu a množství jejich účastníků (závodníků):

 • Regionální šampionát od 25 účastníků +2 body
 • Regionální šampionát od 35 účastníků +3 body
 • Regionální šampionát od 45 účastníků +4 body
 • Národní šampionát +5bodů
 • Mezinárodní šampionát +10 bodů
 • "Nedomácí" šampionát (jiné město, region nebo země) +5bodů k obecným výsledkům.

2. Finální body

Udělené body jsou kalkulovány podle vzorce:

 • Základní body x (násobeno/krát) body udělené v disciplíně ÷ (děleno) Národním rekordem dané disciplíny. Výsledná hodnota je zaokrouhlena na celé číslo.

Pokud nebyl národní rekord stanoven na prvním šampionátu ročníku, výsledek by měl být nejvyšší dosažený počet bodů (body získané vítězem).

Pokud byl na šampionátu národní rekord překonán, nový výsledek je kalkulován od dalšího šampionátu.

Každá země pořádá kvalifikační šampionát (jeden nebo více, záleží na zemi). Psovod se psem, kteří získají nejlepší výsledek, se stávají součástí národního týmu. Nejlepší výsledek je roven 2 bodům a kalkulován součtem bodů za umístění v každé disciplíně.

Chyby, porušení pravidel a diskvalifikace

Chyby, porušení pravidel a diskvalifikace

 • Psovod má právo vyměnit zničený Puller. Pokud pes v průběhu výkonu Puller zničil, psovod má právo ho kdykoli vyměnit. Zničený Puller musí předat hlavnímu rozhodčímu, než začne pokračovat. Časomíra se v takovém případě nezastavuje a je na psovodovi, aby se rozhodl pro výměnu. Výměna Pulleru mimo startovací zónu je možná po svolení hlavního rozhodčího.
 • Pokud pes zničí závodní plochu uvnitř nebo mimo hranice jednotlivých zón, jedná-li se o součást celého závodiště, časomíra se okamžitě zastaví. Psovod musí ihned odstranit následky incidentu, jakmile jsou psovod a pes připraveni pokračovat, časomíra se znovu spustí z času zastavení.
 • Pokud pes vykoná v průběhu výkonu potřebu (malou nebo velkou), časomíra se zastaví a výkon je u konce. Počítá se počet bodů, kterého psovod a pes dosáhli ještě před incidentem. Pokud psovod neodstraní následky tohoto incidentu (tzn. neuklidí), bude se svým psem diskvalifikován z konkrétní disciplíny.
 • Hárající feny mají povoleny závodit. V takovém případě jde hárající fena na řadu na konci v okamžiku, kdy mají účastníci ve všech disciplínách výkony hotové. Za hárání je považováno období od 1. do 30. dne. Hárající feny se účastní Restartu za účelem stanovení 1., 2. a 3. místa na konec.
 • Pokud psovod tají hárání svého psa před rozhodčími, bude diskvalifikován.
 • Nemocní a březí psi (po 5. Týdnu březosti) nemají povoleno účastnit se šampionátu Dog Puller.
 • Účast psů s vývojovými a strukturálními vadami (včetně těch získaných), které psovi a psovodovi nezpůsobují problémy při výkonu (nevedou ke zvýšenému riziku zranění) a zdravotní problémy, je povolena. Přijetí je rozhodnuto na místě hlavním rozhodčím.
 • Špatné zacházení se psem během celých závodů, nevhodný jazyk, otevřené nepřátelství vůči ostatním účastníkům nebo opilost, jsou trestány diskvalifikací.
 • Elektrické, elektronické, ostnaté nebo stahovací obojky, případně jakékoli jiné obojky, postroje (vč. norského) nebo jiné kusy vybavení (oblečení) korektivního charakteru, nejsou povoleny.
 • Během výkonu není povoleno povzbuzovat psa krmením (pamlsky).
 • Psovod může mít v rukou ve Startovací zóně během výkonu pouze Puller.
 • Pouze psovod, pes a tým rozhodčí mohou stát během výkonu na závodním poli. Nikdo kromě psovoda se nesmí v průběhu výkonu dotýkat psa nebo Pulleru. Porušení tohoto pravidla řeší hlavní rozhodčí a rozhoduje o jeho nápravě.
 • Psí agrese je na závodech nepřijatelná. Pokud pes projeví známky agrese vůči jinému člověku nebo psovi za přítomnosti hlavního rozhodčího (před, v průběhu nebo po závodech, ale před ukončením vyhlašovacího ceremoniálu), psovod a pes jsou diskvalifikováni a jejich výsledek je roven 0.
 • Spory s rozhodčími, zpochybňování výsledků a odvolávání nejsou povoleny.

Bezpečnostní pravidla

 • Házejte Puller horem z pozice za hlavou (za uchem). Je doporučeno Puller držet třemi prsty.
 • Při skákání směrujte psa tak, aby skákal horizontálně, nikoli vertikálně, resp. striktně vertikálně s přistáváním na zadní nohy s rovnými nebo nepřirozeně zakřivenými zády. Přistávání po vertikálním skoku má negativní vliv na klouby psa. Rozhodčí mají právo výkon zastavit v případě nebezpečného stylu skákání psa.
 • Po chycení Pulleru psem není doporučeno psa otáčet ve vzduchu otáčet příliš ostře a vyvíjet tak trhavý tlak na oblast krku. Takový styl práce může být považován za nebezpečný pro psa a může vést k penalizacím, o kterých rozhodují rozhodčí.
 • Tvar Pulleru chrání ruku psovoda před případným kousnutím, ale musí být držen správně: zápěstí směřuje dolů a loket nahoru. Tato pozice ruky při výkonu skoku je správná a bezpečná pro psovoda. Zápěstí psovoda vždy směřuje k psovi.
 • Správná pozice psovodových rukou a těla při Jumpingu je vyobrazena na obrázku.