Skittles

Soutěžní disciplína speciálně pro děti. Ve hře musí hráč shodit jedním pokusem co nejvíce kuželek. Hráči se řadí do kategorií podle věku.

Kategorie:

 • Děti 3-5 let
 • Děti 6-8 let
 • Děti 9-11 let
 • Děti 12-14 let

Startovné:
50,- Kč / 2 
Platí se pouze za soutěžní pokus. Děti si mohou disciplínu zdarma trénovat :)

Pravidla:

 • Cílem je shodit co nejvíce kuželek.
 • Kuželky jsou rozestavěné stejně jako při klasických kuželkách, tedy jedna kuželka vpředu, dvě ve druhé řadě, tři v třetí řadě a čtyři ve čtvrté řadě. Kuželky jsou rozestavěné do tvaru rovnostranného trojúhelníku.
 • Každé dítě má 3 hody.
 • Skittles mají 4 kategorie podle věku. Kategorie děti 3-5 let a děti 6-8 let závodí s pullery velikosti mini. Kategorie děti 9-11 let a 12-14 let závodí s pullery velikosti Midi.
 • Pokud soutěžící shodí všech 10 kuželek, má jeden bonusový hod pullerem velikosti podle svého výběru.
 • Puller se musí kutálet, není možné házet pullerem naplocho (jako pukem).
 • Za každou sraženou kuželku se připisuje jeden bod.
 • Pokud mají soutěžící stejný počet bodů, účastní se rozstřelu.
 • Rozstřel spočívá v hodu 2 pullerů vlastního výběru.
 • Závodníci jsou rozděleni do kategorií podle věku. Startovní čára se nesmí překročit. Každá kategorie má startovní čáru vyznačenou v různé vzdálenosti od terče:
 • Kategorie děti 3 – 5 let 2 m
 • Kategorie děti 6 – 8 let 4 m
 • Kategorie děti 9 – 11 let 6 m
 • Kategorie děti 12 – 14 let 8 m

Do této disciplíny se můžete hlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře na mistrovství světa, ale také se lze hlásit přímo na místě u registrace.