Shuttle Run

Trochu rychlejší Running, u kterého se i páníček proběhne. Cílem soutěže je, aby tým (člověk a pes) společně co nejrychleji přinesli tři pullery umístěné v různých vzdálenostech od startovní čáry zpět na startovní čáru. Tým se vždy skládá z 1 psovoda a 1 psa.

Kategorie:

 • Mini
 • Midi
 • Maxi
 • Drive 
 • Heavy weight

Startovné:

300 Kč / 12 € 

Pravidla:

 • Hrací plocha a umístění pullerů
  - Startovní čára je základní čárou, od které se měří vzdálenosti.
  - První puller je umístěn na čáře ve vzdálenosti 10 metrů od startu.
  - Druhý puller je umístěn na čáře ve vzdálenosti 20 metrů od startu.
  - Třetí puller je umístěn na čáře ve vzdálenosti 30 metrů od startu.
 • Start - sportovní tým stojí na startovní čáře. Časomíra se spouští při překročení startovní čáry oběma členy týmu.
 • První puller - sportovní tým běží společně pro první puller (10 m), pes vezme puller do tlamy a psovod se musí rukou dotknout čáry (10m) na zemi, společně se vrátí za startovní čáru, kde pes puller odevzdá do ruky psovodovi nebo jej pustí na zem.
 • Druhý puller - Po vrácení se za startovní čáru tým běží pro druhý puller (20 m), pes ho vezme stejným způsobem, psovod se opět musí rukou dotknout čáry (20 m) a společně se vrátí opět za startovní čáru, kde ho pes odevzdá stejným způsobem (do ruky či na zem)
 • Třetí puller - Po vrácení se za startovní čáru tým běží pro třetí puller (30 m) a vše probíhá stejným způsobem.
 • Závod končí, když oba členové týmu (člověk a pes) překročí startovní čáru s třetím pullerem. Časomíra se zastaví při překročení startovní čáry oběma členy týmu.
 • Každý puller musí být umístěn na čáře přesně ve vzdálenosti 10, 20 a 30 metrů od startu.
 • Člověk i pes musí spolupracovat a přinést puller společně.
 • Pullery musí být vždy odevzdány za startovní čárou, jinak nejsou uznány.
 • Pokud tým neuspěje v přinesení pulleru přes startovní čáru, musí se vrátit a znovu pokusit přinést puller.

 • Vítězem se stává tým, který splní úkol nejrychleji. V případě stejného času se bere ohled na čistotu provedení přinesení pullerů.

Do této disciplíny se můžete hlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře na mistrovství světa, ale také se lze hlásit přímo na místě u registrace.